Logo Tiger 3

ERP Çözümleri

Bize Ulaşın

Logo Tiger 3 çözümleriyle kurumsal kaynak planlama’da yeni bir deneyim

Logo Tiger 3 Nedir?

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, gerek kendi içindeki gelişmiş fonksiyonellik gerekse app-in-app teknolojisi sayesinde eklenebilen yeni fonksiyonlarla uçtan uca bir kurumsal kaynak planlama deneyimi sunuyor.

Logo Tiger 3 ERP Çözümleri portföyünde yer alan Logo Tiger 3 çözümü, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş  süreçlerini verimli ve etkin yönetmelerini sağlıyor. Logo Tiger 3 kullanan işletmeler, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm süreçlerde zaman ve maliyet tasarrufu elde ediyor, kaynaklarını yeni pazarlara açılmak, küresel rekabet avantajı kazanmak gibi faaliyetlere ayırabiliyor.

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise ise üretimde sürdürülebilir verimliliği destekliyor, süreçleri kolaylaştırıyor, geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları karşılıyor. Logo Tiger 3 Enterprise, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere kolayca uyum sağlıyor.

Faaliyet gösterdiğiniz sektör hangisi olursa olsun, iş süreçlerinizde daha etkili kontrol ve daha üstün verimlilik sunan Logo Tiger 3 ERP Çözümleri İle  rekabette her zaman bir adım öndesiniz!

Logo Tiger 3 ile Neler Yapabilirsiniz?

Logo Tiger 3 ile Neler Yapabilirsiniz?

İşletmenizdeki iş süreçlerini çok daha kolay, pratik ve düşük maliyetlerle etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlayan Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, kalite ve verimlilik anlayışını, çalışan düzeyinden başlayarak tüm süreçlere yaygınlaştırıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm faaliyetler tek noktadan ve tutarlı şekilde yürütülebiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek hazırlanmış birçok standart modülün yanında, işletmenize özel çözümleri de bulabileceğiniz opsiyonel modüller de sunuyor. Bu sayede, orta ve büyük ölçekli tüm işletmeler, kendileri için en uygun kurumsal kaynak planlama paketini oluşturabiliyor.Neden Logo j-Platform Kullanmalıyım?

Neden Logo Tiger 3 Kullanmalıyım?

İşletmenizdeki iş süreçlerini çok daha kolay, pratik ve düşük maliyetlerle etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlayan Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, kalite ve verimlilik anlayışını, çalışan düzeyinden başlayarak tüm süreçlere yaygınlaştırıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm faaliyetler tek noktadan ve tutarlı şekilde yürütülebiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

Logo Tiger 3 Özellikleri Nelerdir?

Finansan Veri Yorumlaması

Finansal Verilerinizi Doğru Yorumlayın

Kritik finansal fonksiyonlar ile doğru bilgiye anında ulaşmanızı sağlayan Logo Tiger 3 ERP Çözümleri sayesinde işletmenize yönelik stratejik kararlarınız için güvenilir bir altyapı oluşturabilir ve finansal performansınızı artırabilirsiniz. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, sadece yerel pazardaki rekabette değil, küreselleşen ekonomi içinde uluslararası operasyonlarda da avantaj sağlayan bir finansal performans için gerekli zemini oluşturuyor. Esnek döviz sistemi ve raporlama yapısıyla uluslararası faaliyetleri takip etme, güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı sağlıyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinde yer alan ödeme ve tahsilat planı tanımları ise her türlü ihtiyaca cevap verecek bir esneklik sunuyor. Belirlediğiniz limit ve kurallar çerçevesinde risk takibi ve elektronik ortamda ihtar gönderimi yapılabiliyor; cari hesaplar için Ba-Bs
mutabakatları da tek tuşla hazırlanıp yine elektronik ortamda gönderilebiliyor.

Yasal Mevzuat

Mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına
(FAS52 veya US GAAP uyumlu amortisman
hesaplamaları) tam uyum

İşletmelerin, tüm operasyonlarında mevzuata uyumlu hareket edebilmek için öncelikle veri tutarlılığı sağlamaları gerekiyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında yer alan çift yönlü denetim özelliğiyle sistem tutarlılığını ve kullanıcı hatalarını asgari düzeye indiriyor. Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri kapsamında, istenen döneme ait finansal ve mali raporlama, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun şekilde doğrudan sistem üzerinde yapılabiliyor. Genel muhasebe işlemlerinde yer alan yerel ve raporlama dövizi cinsinden finansal tablo ve raporlar bu konudaki tüm ihtiyacı karşılarken, masraf merkezleri ve proje kartları da yönetimsel raporlama amacıyla kullanılabiliyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinde yer alan e-Beyanname seçenekleri ise hazırlanan beyannamelerin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlıyor.

Sabit Kıymet İşlemleri

Sabit kıymetlerin değerini takip edin

Mevzuat gereksinimlerinizin yanı sıra satın alma işlemi, sabit kıymetin personele zimmetlenmesi ve elden çıkarılması gibi süreçlerinizi de Logo Tiger 3 ERP Çözümlerindeki Duran Varlık Yönetimi modülü ile takip edebilirsiniz. Bu modüldeki birden fazla amortisman tablosu desteği sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine TFRS’ye göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabiliyor. Ayrıca farklı amortisman hesapları, ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

Tek Noktadan Yönetim

Şirket gruplarında tek merkezden yönetim

İşletmeniz birden fazla firmayı içeriyorsa, Logo Tiger 3 ERP Çözümleri grup bünyesindeki bütün firmalarda süreçleri etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlıyor. Bu çözümler sayesinde grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor.

Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinin Konsolide Tablolar özelliği ile gruptaki her bir işletmenin aktif borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilebiliyor. Böylece birden çok işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülükleri tek bir ortaklığa aitmiş gibi gösterilerek finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verilebiliyor.

Dış Ticaret

Daha güvenilir bir dış ticaret yapısı

Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinin Dış Ticaret modülü, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak Logo Tiger 3 ERP Çözümleri üzerinden takip edilebiliyor.

Bordro İşlemlerinde Kolaylık

Verimli üretim, düşük maliyet

Karmaşık üretim süreçlerini kontrol altına almak, değişken müşteri siparişlerinin terminlerine uyum, tedariğin eksiksiz yapılması, ihtiyaçlara göre stokların yönetilmesi gibi işlemler ve süreçler, üretim yapan işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu ve önceden kurgulanması gereken senaryolardır. Tüm sürecin baştan sona etkin yönetimi için kompleks yapıdasistemlerin bir araya gelmesi gerekir. LogoTiger 3 ERP Çözümlerinden Logo Tiger 3 Enterprise, üretim süreçlerinizi optimize ederek safha bazlı yönetmenizi, takip etmenizi ve raporlamanızı sağlıyor. Malzeme ve operasyonlara kalite kontrol sonuçlarının girilmesiyle üretim süreçleriiyileştiriliyor, hata payı düşürülüyor. Logo Tiger 3 Enterprise’ın sunduğu üretim planlama yöntemleri, gerekli malzeme ihtiyaçlarını hesaplıyor, makinelerin verimliliğini yönetiyor ve siparişlerin zamanında teslim edilmesini sağlıyor. Maliyet Muhasebesi modülü ise malzeme maliyetlerini, genel gider maliyetlerini, istasyon ve işçilik maliyetlerini hesaplayarak safha bazlı üretim maliyeti değerlendirmesi yapmaya imkan tanıyor.

Etkin Raporlama

Ana üretim çizelgeleme (MPS)

Ana üretim çizelgeleme (MPS)

Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) fonksiyonu ile satış sipariş ve talepleri teslim tarihlerine göre planlanabiliyor, böylece siparişlerin zamanında teslim edilmesi sağlanıyor. Malzemelerin stok durumları, sipariş ve taleplere göre karşılama miktarları Gantt şeması üzerinde görselleştiriliyor ve bu sayede hızlı karar almak mümkün oluyor.

Zengin modüller

Malzeme ihtiyaç planlama (MRP)

Malzeme ihtiyaç planlama (MRP)

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) fonksiyonu ise planlanacak sipariş ve talepler için günlük, haftalık, aylık veya belirtilen zaman süreci içerisinde ilgili siparişlere ait mamul, yarı mamul ve hammadde ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlıyor. Stok durumu, kapasite dolulukları, tedarik süreleri, üretim süreleri ve teslim tarihleri açısından dikkatli bir planlama yapma imkanı veren bu fonksiyon sayesinde ilgili siparişler istenen tarihte hazırlanabiliyor. Planlama ekranındaki filtreleme özelliği kullanılarak, sadece seçili siparişlere ait ürünler için değil, özel filtrelerle sonlu ve sonsuz kapasiteye göre planlama da yapılabiliyor.

Siparişe teslim tarihi ataması (CTP)

Siparişe teslim tarihi ataması (CTP)

Siparişe Teslim Tarihi Atanması CTP fonksiyonu ise, aldığınız siparişler için en gerçekçi ve ulaşılabilir teslim tarihlerini belirlemenizi sağlıyor. Bu fonksiyon kullanılarak kapasite doluluğu, stok durumu, tedarik süresi ve üretim sürelerine göre en uygun teslim süreleri zahmetsizce belirlenebiliyor. Bu teslim sürelerine göre de siparişin tüm üretim aşamaları kontrol edilebiliyor. Birden fazla siparişe teslim tarihi ataması yapılırken malzeme ve cari hesap bazlı öncelikler verilip planlama süreçleri daha etkili şekilde yönetilebiliyor.

Kapasite çizelgeleme

Kapasite çizelgeleme

Kapasite çizelgeleme

Kapasite Çizelgeleme fonksiyonu, planlanmış ve devam eden üretim emirlerini Gantt şeması üzerinde izleyip gerekli değişiklikleri yapmaya olanak tanıyor. Üretim emirleri ve bu üretim emirlerine bağlı alt ve üst üretim emirlerinin tarihlerinin yanı sıra üretim emri işlem süresi de değiştirilebiliyor. Üretim emirlerinin alternatif makinelere yönlendirilmesiyle çizelgeleme süreçleri kontrol edilebiliyor.

Maliyet muhasebesi

Maliyet muhasebesi

Maliyet muhasebesi

Üretim maliyetlerini hesaplamak için sunulan Maliyet Muhasebesi; malzeme, genel gider, istasyon ve işçilik maliyetlerini hesaplayarak safha bazlı üretim maliyeti değerlendirmesi yapmaya imkan tanıyor. Böylece işletmede yapılan tüm üretimin maliyetleri, ilgili üretimi etkileyen tüm kriterler dikkate alınarak hesaplanıyor; satış öncesi ve stok durumunda birim maliyetler görülebiliyor.

En kârlı tedarik yönetimini seçin

En kârlı tedarik yönetimini seçin

Tedarik sürecinde en önemli kriter, kalite ile uygun fiyatı bir arada sunan tedarikçileri seçmektir. Logo Tiger 3 ERP Çözümleriyle tedarikçilerden alınan teklifleri değerlendirmek, karşılaştırmak ve satın alma kararını hızlıca vermek mümkün oluyor. Tedarikçi seçiminin ardından onay mekanizmalarının ve evrak akışına ait süreçlerin standartlaştırılmasıyla da zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

Stok Operasyonları

Stok operasyon kalitenizi artırın

Logo Tiger 3 ERP Çözümleri stok, hedef ve stratejilerinizi oluşturup takip etmenizi, anlık stok değer ve seviyelerinizi izlemenizi, envanter maliyetlerinizi kontrol etmenizi sağlıyor. Farklı ürün yelpazeleri ile çalışanlar için tasarlanmış malzeme sınıflandırması ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca takip edilebiliyor. Matris ara birimi ile aynı türdeki malzemeler farklı özelliklerle izlenebiliyor, binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanımı değiştirerek güncellenebiliyor. Farklı birimlerle izleme özelliği sayesinde malzemeler sınırsız sayıda birimle takip edilirken, çevrim katsayıları özelliği ile de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor. Yine Logo Tiger 3 ERP Çözümleri üzerinde boyut tanımlaması yapılarak malzeme veya stok kutularının boyut bilgileri kaydediliyor ve gerek ambarda gerekse lojistik aşamasında bu bilgilere göre en uygun yerleşim hesaplanabiliyor.

Bir bütün olarak logo çözüm ailesi

Bir bütün olarak logo çözüm ailesi

Yönetici konsolu ile bir bakışta analiz

Yönetici konsolu ile bir bakışta analiz

Genel Muhasebe Süreçlerine Destek

Daha fazlasını isteyenler için widget & app’ler

İlk adımda yanınızda

İlk adımda yanınızda

Masaüstünüz tam istediğiniz gibi

Masaüstünüz tam istediğiniz gibi

Estetik ve kullanışlı tasarım

Estetik ve kullanışlı tasarım

Açık pencereler arasında kaybolmaya son

Açık pencereler arasında kaybolmaya son