Logo Tiger Wings

ERP Çözümleri

Bize Ulaşın

Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise ile ERP sisteminizi özgürleştirin!

Logo Tiger Wings, Logo Tiger Wings Enterprise Nedir?

Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise ile ERP sisteminizi özgürleştirin! Logo’nun ERP alanındaki bilgi birikimi ile yeni nesil teknolojilerini bir araya getirerek geliştirdiği Wings ürün ailesi, kurumsal kaynak planlama süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise; rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, app-in-app, ürün içi arama motoru teknolojileri gibi özelliklerin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde daha da konforlu bir çözüm sunuyor. Wings ürün ailesi, zamandan ve mekandan bağımsız bir ERP deneyimi sunarak işletmenizi her an, her yerden uçtan uca yönetebilmenizi sağlıyor

Logo Tiger Wings ile Neler Yapabilirsiniz?

Logo Tiger Wings ile Neler Yapabilirsiniz?

Kurumsal kaynak planlama çözümü Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise ile tüm süreçlerinizi verimli yönetin!

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurumsal kaynak planlama (ERP) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Wings ürün ailesi, web üzerinden kullanım sayesinde mobil dünyaya uyumlu ve standart ERP çözümlerinin ötesine geçebilen bir çözüm olarak sunuluyor. Wings ERP çözümleri, gerek kendi içindeki gelişmiş fonksiyonellik gerekse app-in-app teknolojisi sayesinde eklenebilen yeni fonksiyonlarla uçtan uca bir ERP deneyimini zamandan ve mekandan bağımsız olarak sunuyor.

Wings ürün ailesi, internet tarayıcısı üzerinden kullanılabiliyor ve böylece satış ekiplerinden yöneticilere kadar tüm şirket çalışanlarının iş süreçlerini verimli, etkin ve mobil bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. Wings ERP çözümlerini kullanan işletmeler, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar her süreçte zaman ve maliyet tasarrufu elde ediyor, kaynaklarını yeni pazarlara açılmak, küresel rekabet avantajı kazanmak gibi faaliyetlere ayırabiliyor. Wings çözümleri, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Neden Logo Tiger Wings Kullanmalıyım?

Neden Logo Tiger Wings Kullanmalıyım?

İş süreçlerinizi çok daha kolay, pratik, esnek ve etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlayan, kalite ve verimlilik anlayışıyla geliştirilen Logo Wings ERP çözümleri, tüm süreçlerinizi bu anlayışla yönetmenizi sağlıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor.

Faaliyet gösterdiğiniz sektör hangisi olursa olsun, iş süreçlerinizde daha etkili kontrol, daha üstün verimlilik ve daha fazla esneklik sunan Logo Wings ERP çözümleri ile işletmeniz her an her yerde parmaklarınızın ucunda!

Logo Tiger Wings Özellikleri Nelerdir?

Logo Tiger Wings Özellikleri Nelerdir?

Arayüz tasarımlarında belirleyici unsur, kullanıcı deneyimidir. Teknoloji ile kullanıcının buluşma noktası olan arayüzler ne kadar konforlu olursa, kullanıcı deneyimi de o kadar iyileşecek, kullanılan çözümlerin benimsenme oranı artacaktır. Logo ERP çözümleri için geliştirilen yeni arayüzlerin temelinde işte bu gerçek yatıyor.

Finansal verilerinizi doğru yorumlayın

Wings ERP çözümleri, sadece yerel pazardaki rekabette değil, küreselleşen ekonominin uluslararası operasyonlarında da avantaj sağlayan bir finansal performans için gerekli zemini oluşturuyor. Esnek döviz sistemi ve raporlama yapısıyla uluslararası faaliyetleri takipetme,güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı sağlıyor. Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise çözümünde yer alan ödeme ve tahsilat planı tanımları ise her türlü ihtiyaca cevap verecek bir esneklik sunuyor. Belirlediğiniz limit ve kurallar çerçevesinde risk takibi ve elektronik ortamda ihtar gönderimi yapılabiliyor; cari hesaplar için Ba-Bs mutabakatları da tek tuşla hazırlanıp yine elektronik ortamda gönderilebiliyor.

Finansal verilerinizi doğru yorumlayın

Yasal Mevzuat

Mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına (FA552 veya US GAAP uyumlu amortisman
hesaplamaları)
tam uyum

İşletmelerin, tüm operasyonlarında mevzuata uyumlu hareket edebilmek için öncelikle veri tutarlılığı sağlamaları gerekiyor. Logo Wings ürün ailesi, operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında yer alan çift yönlü denetim özelliğiyle sistem tutarlılığını ve kullanıcı hatalarını asgari düzeye indiriyor. Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri kapsamında, istenen döneme ait finansal ve mali raporlama, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun şekilde doğrudan sistem üzerinde yapılabiliyor. Genel muhasebe işlemlerinde yer alan yerel ve raporlama dövizi cinsinden finansal tablo ve raporlar bu konudaki tüm ihtiyacı karşılarken, masraf merkezleri ve proje kartları da yönetimsel raporlama amacıyla kullanılabiliyor. e-Beyanname seçenekleri ise hazırlanan beyannamelerin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlıyor.

Zengin modüller

Sabit kıymetlerin değerini takip edin

Mevzuat gereksinimlerinizin yanı sıra satın alma işlemi, sabit kıymetin personele zimmetlenmesi ve elden çıkarılması gibi süreçlerinizi de Sabit Kıymet Takip Ekranı ile takip edebilirsiniz. Bu modüldeki birden fazla amortisman tablosu desteği sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine TFRS’ye göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabiliyor. Ayrıca farklı amortisman hesapları, ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

Sabit kıymetlerin değerini takip edin

Zengin modüller

Şirket gruplarında tek merkezden yönetim

İşletmeniz birden fazla firmayı içeriyorsa, Logo Wings ERP çözümleri ile grup bünyesindeki bütün firmalarda süreçleri etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlıyor. Finans Yönetimi Ekranı üzerinden sunulan bu kolaylık sayesinde grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor.

Konsolide Tablolar özelliği ile gruptaki her bir işletmenin aktif, borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilebiliyor. Böylece birden çok işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülükleri tek bir ortaklığa aitmiş gibi gösterilerek finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verilebiliyor.

Zengin modüller

Daha güvenilir bir dış ticaret yapısı

Logo Wings ERP çözümleri Dış Ticaret Ekranı, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak ERP üzerinden takip edilebiliyor.

Daha güvenilir bir dış ticaret yapısı

Zengin modüller

Verimli üretim, düşük maliyet

Karmaşık üretim süreçlerini kontrol altına almak, değişken müşteri siparişlerinin terminlerine uyum, tedariğin eksiksiz yapılması, ihtiyaçlara göre stokların yönetilmesi gibi işlemler ve süreçler, üretim yapan işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu ve önceden kurgulanması gereken senaryolardır. Tüm sürecin baştan sona etkin yönetimi için kompleks yapıda sistemlerin bir araya gelmesi gerekir. Logo Tiger Wings Enterprise, üretim süreçlerinizi optimize ederek safha bazlı yönetmenizi, takip etmenizi ve raporlamanızı sağlıyor. Malzeme ve operasyonlara kalite kontrol sonuçlarının girilmesiyle üretim süreçleri iyileştiriliyor, hata payı düşürülüyor. Logo Tiger Wings Enterprise’ın sunduğu üretim planlama yöntemleri, gerekli malzeme ihtiyaçlarını hesaplıyor, makinelerin verimliliğini yönetiyor ve siparişlerin zamanında teslim edilmesini sağlıyor.

Zengin modüller

Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)

Ana Üretim Çizelgeleme fonksiyonu ile satış sipariş ve talepleri teslim tarihlerine göre planlanabiliyor, böylece siparişlerin zamanında teslim edilmesi sağlanıyor. Malzemelerin stok durumları, sipariş ve taleplere göre karşılama miktarları Gantt şeması üzerinde görselleştiriliyor ve bu sayede hızlı karar almak mümkün oluyor.

Zengin modüller

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

Malzeme İhtiyaç Planlama fonksiyonu ise planlanacak sipariş ve talepler için günlük, haftalık, aylık veya belirtilen zaman süreci içerisinde ilgili siparişlere ait mamul, yarı mamul ve hammadde ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlıyor. Stok durumu, kapasite dolulukları, tedarik süreleri, üretim süreleri ve teslim tarihleri açısından dikkatli bir planlama yapma imkanı veren bu fonksiyon sayesinde ilgili siparişler istenen tarihte hazırlanabiliyor. Planlama ekranındaki filtreleme özelliği kullanılarak, sadece seçili siparişlere ait ürünler için değil, özel filtrelerle sonlu ve sonsuz kapasiteye göre planlama da yapılabiliyor.

Zengin modüller

Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP)

Siparişe Teslim Tarihi ataması fonksiyonu, aldığınız siparişler için en gerçekçi ve ulaşılabilir teslim tarihlerini belirlemenizi sağlıyor. Bu fonksiyon kullanılarak kapasite doluluğu, stok durumu, tedarik süresi ve üretim sürelerine göre en uygun teslim süreleri zahmetsizce belirlenebiliyor. Bu teslim sürelerine göre de siparişin tüm üretim aşamaları kontrol edilebiliyor. Birden fazla siparişe teslim tarihi ataması yapılırken malzeme ve cari hesap bazlı öncelikler verilip planlama süreçleri daha etkili şekilde yönetilebiliyor.

Zengin modüller

Kapasite Çizelgeleme

Kapasite Çizelgeleme fonksiyonu, planlanmış ve devam eden üretim emirlerini Gantt şeması üzerinde izleyip gerekli değişiklikleri yapmaya olanak tanıyor. Üretim emirleri ve bu üretim emirlerine bağlı alt ve üst üretim emirlerinin tarihlerinin yanı sıra üretim emri işlem süresi de değiştirilebiliyor. Üretim emirlerinin alternatif makinelere yönlendirilmesiyle çizelgeleme süreçleri kontrol edilebiliyor.

Zengin modüller

Maliyet Muhasebesi

Logo Tiger Wings Enterprise Maliyet Muhasebesi modülü; malzeme, genel gider, istasyon ve işçilik maliyetlerini hesaplayarak safha bazlı üretim maliyeti değerlendirmesi yapmaya imkan tanıyor. Böylece işletmede yapılan tüm üretimin maliyetleri, ilgili üretimi etkileyen tüm kriterler dikkate alınarak hesaplanıyor; satış öncesi ve stok durumunda birim maliyetler görülebiliyor.

Zengin modüller

İlk Adımda Yanınızda

ERP çözümünü kullanmaya başladığınız ilk andan itibaren Logo yanınızda! İlk kurulumla birlikte, hangi özelliğe nereden erişebileceğinizi, hangi fonksiyonları ne şekilde kullanabileceğinizi anlatan bir video ile size hoş geldiniz diyoruz. Anlaşılır, sade ve etkili olacak şekilde tasarlanan bu video-rehberler sadece çözümler için değil, app ve benzeri eklentiler için de hizmetinize sunuluyor.

Genel Muhasebe Süreçlerine Destek

Masaüstünüz tam istediğiniz gibi

Sol barda yer alan “Yeni Masaüstü Ekleme” özelliği sayesinde ana ekran sadece sık kullanılan fonksiyonlara ayrılabiliyor; istendiği anda bu fonksiyonlara yenileri kolayca eklenebiliyor. Masaüstüne alınan fonksiyonlar, sürükle-bırak yöntemiyle klasör mantığında gruplanabiliyor; bu sayede birbiriyle ilişkili fonksiyonlar bir arada tutularak masaüstünün daha düzenli olması sağlanıyor. Kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve verimlilik sağlayan bu yapı, iş veriminizi artırırken, estetik tasarımıyla da gözünüze hitap ediyor.

Kullanıcılara hız kazandırmak amacıyla, kısayol tuşlarında da özelleştirme imkanı sunan ERP çözümleri, oluşturulan kısayol kısayol komutlarında değişiklik yapma olanağı sağlıyor. Kısacası, masaüstünüzde ihtiyaç duyduğunuz her özellik, Logo Wings ERP Çözümlerinde bir araya getiriliyor