Logo j-HR Nedir?

Logo j-HR web tabanlı İnsan Kaynakları Yönetimi programıdır. İnsan Kaynakları departmanıdaki yöneticilere ve ekiplerine ihtiyaç duydukları hız ve esnekliği kazandırır. Zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunmasıyla Logo j-HR, insan kaynaklarında yeni nesil yönetim imkanı sağlar. Yasal mevzuata uygun, entegrasyona açık, değişen koşullara uyabilecek esneklikte bir yapı sunan Logo j-HR, yeni nesil insan kaynağı için yeni nesil bir çözüm sunuyor.

Logo j-HR Avantajları Nelerdir?

İnsan kaynağının doğru şekilde yönetilmesi, şirketin genel performansı ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan etki yaratır. Dolayısıyla bir işletmenin en değerli varlığı olan insan kaynağının yönetimindeki tüm süreçlerin etkili, güvenilir, şeffaf, hızlı ve esnek yapıda olması büyük önem taşır. Web tabanlı yapısıyla İK yönetimini zamandan ve mekandan bağımsız kılan Logo j-HR, Ücret Yönetimi’nden Personel Yönetimi’ne, Öneri Sistemlerinden Eğitim Yönetimi’ne ve bordro işlemlerine kadar pek çok özellikle İK süreçlerini verimli bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. Ayrıca Logo j-HR bünyesindeki çalışan ve yönetici portalları da iş süreçlerini kısaltırken verimliliği artırıyor. Logo j-HR, yine Logo imzalı Logo j-Platform ERP ve e-Logo imzalı İSG çözümleriyle de tam entegre çalışıyor. Bu entegrasyon sonucunda,Logo j-HR’daki veriler gerek ERP gerekse İSG çözümlerine doğrudan aktarılabiliyor.

Logo j-HR ile iş süreçlerinize
farklı bir boyut kazandırın

Neden Logo j-HR Kullanmalısınız?

İnsan kaynağını doğru ve etkili şekilde yönetmenin sırrı, organizasyon yapısını iyi tanımaktan ve iyi yönetmekten geçer. Bu ihtiyacı çok iyi bilen Logo j-HR, kapsamlı Organizasyon Yönetimi’yle şirket genelindeki insan kaynağını uçtan uca tanımlamayı ve yönetmeyi sağlıyor.

Kullanımı kolaylaştıran sürükle-bırak özelliğiyle, şirketin organizasyon şemaları kolayca şekillendirilebiliyor. Oluşturulan şema, tercihe göre dikey ya da yatay şekilde düzenlenebiliyor. Bu düzenleme sırasında yapılan tüm değişiklikler, istendiğinde geri alınabiliyor. Diğer taraftan, sürükle-bırak işlemi ile yapılan tüm değişikliklerin tarihçesi personel kartı üzerinde izlenebiliyor. Böylece organizasyon şemasının doğruluğu sürekli kontrol edilebiliyor ve güvence altına alınabiliyor.

Alt birimlerin organizasyon şemaları arasında pozisyon aktarımları yapılabiliyor. Böylece görev değişiklikleri ya da ek görevlendirmeler söz konusu olduğunda, organizasyon şemasını yeniden üretmeye gerek kalmıyor. Aynı şekilde, bir sicil kaydı da şema üzerinden birden fazla pozisyona atanabiliyor.

Organizasyonda gerçekleşen değişiklikler de bu modül üzerinden zahmetsizce yönetilebiliyor. Örneğin, departman bazında alt pozisyonlar ve yeni atamalar organizasyon şeması üzerinden eklenebiliyor. Böylece şemanın sürekli güncel kalması sağlanıyor. Eş pozisyondaki çalışanlar, organizasyon şeması üzerinde seviyelendirilebiliyor. Boş pozisyonlar kolaylıkla açılıp şema üzerinden görüntülenebiliyor ya da gerektiğinde gizlenebiliyor.

Şirketinizin her noktasına
Hakim olun

Logo j-HR Özellikleri Nelerdir?

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi çözümü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

 • İşe alım ile başlayıp bordro süreçleri ile devam eden, performans değerlendirme ve kariyer yönetimi süreçleri ile sonuçlanan tüm İK aşamalarınızı, Logo j-HR ile uçtan uca yönetebilirsiniz. Ayrıca bordro işlemleri de aynı sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
 • Logo j-HR‘ın web tabanlı yapısı sayesinde tüm bilgilere zaman ve mekandan bağımsız olarak, internet erişiminin olduğu her yerden ulaşabilirsiniz.
 • Çoklu dil desteği sayesinde, Logo j-HR çok-uluslu şirketler tarafından da rahatça kullanılabilmektedir.
 • Logo j-HR‘ın Logo j-Platform ERP ile entegrasyonu sayesinde hem İK süreçleri hem de ERP sistemi tek bir platform üzerinden yönetebilirsiniz.
 • Logo j-HR, kapsamlı Organizasyon Yönetimi modülüyle şirket genelindeki insan kaynağını uçtan uca tanımlamayı ve yönetmeyi sağlıyor. Modülün kullanımını kolaylaştıran sürükle-bırak özelliğiyle, şirketin organizasyon şemaları kolayca şekillendirilebiliyor.
 • İşletmenizdeki bordro süreçlerini de Logo j-HR üzerinden yöneterek insan kaynakları ekiplerinin iş yükünü önemli ölçüde azaltabilir ve bordro işlemlerinde insan kaynaklı hataların önüne geçebilirsiniz. Mevcut ve eski çalışanlarınıza ait tüm özlük ve nitelik bilgilerinin yanı sıra izinlerin detaylı ve etkin takibi de Logo j-HR üzerinden yapabilirsiniz.
 • Logo j-HR ile sunulan Zaman Yönetimi modülü, personelin izin tarihlerinden raporlarına, fazla mesailerinden etkinlik kayıtlarına kadar tüm verileri tek noktadan yönetebilirsiniz. Zaman Yönetimi modülü ile Çalışan Portalı’nın entegrasyonu sayesinde, çalışanlar kendi izinlerini de portal üzerinden güncel olarak takip edebilmektedirler. Böylece İK departmanı izin konusundaki soruları cevaplamak için harcadığı zamanı, katma değer sağlayan başka işlere ayırabilmektedir.
 • Ücretlendirme uygulamalarında, puantajlar sistemde muhasebeleştirilerek ilgili muhasebe fişleri oluşturuluyor. Ayrıca kuruma bağlı parametre oluşturma, ek ödeme ve ek kesinti yönetimi, borç-alacak aktarımları, izin aktarımı, mesai aktarımı işlemlerinin tamamı bu modül üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Çalışanlar için SGK ve Emekli Sandığı’na gönderilen aylık zorunlu bildirgeler de resmi kurumlarca istenen formatta düzenli olarak paylaşılabiliyor.
 • Personelin tüm borç-alacak işlem kayıtlarını Logo j-HR üzerinde oluşturulup takip edebiliirsiniz. Açılan her bir işlem kaydı için ödemelerin yapılacağı işlem türü ve tipi sistem üzerinde belirleniyor. Çalışan Portalı ile entegrasyon sayesinde, harcırah ve masraf gibi alacakların kayıtları personel tarafından sisteme girilebiliyor.
 • İK departmanları, yeni dönem bütçelerini oluşturmak için gerekli olan ücret ve bordro maliyetlerini Ücret Senaryoları Yönetimi modülüyle kolayca hesaplayabilirler. İşe alım ve işten ayrılma maliyetleri de bu senaryolara yansıtılabilmektedir.
 • Çalışanların öneri, şikayet, geri bildirimlerini ve bunlara verilen yanıtları saklayıp arşivleyen Logo j-HR, Öneri-Geri Bildirim modülünün Çalışan Portalı‘yla entegrasyonu sayesinde çalışanların bu bilgileri doğrudan İK ekibiyle paylaşabilmesini sağlıyor. Şirketinizin gelişimi ve çalışan memnuniyeti açısından önemli adımlar atabilirsiniz.
 • Eğitim planlama ve uygulama süreçleri, Eğitim Yönetimi modülü sayesinde otomatik hale geliyor ve önemli zaman tasarrufu sağlanıyor. Eğitim Talepleri, Gereksinim, Değerlendirme ve Eğitim Sınav Anket raporları da alınarak eğitim sürecinin tamamı uçtan uça raporlanabiliyor.
 • İşe Alım Yönetimi modülü ile şirket içi ve dışından personel alımını ve karar süreçlerinikolaylaştırabilirsiniz. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden erişerek işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapabilirsiniz.
 • Performans Yönetimi modülü ile gerek çalışanlar gerekse işletme açısından en verimli performansı sağlayabilirsiniz. Şirketiniz süreçlerini ve operasyonlarını en uygun performans dönemi belirleyerek her dönem için ayrı bir performans kaydı açabilirsiniz. Belirlenen performans dönemi sonunda, çalışanların hedef-yetkinlik performansları, görev ve sorumlulukları değerlendirilip sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
 • Kariyer Yönetimi modülü, çalışanların kariyer planlaması ve yönetimini destekleyerek işletmenize daha parlak bir gelecek kazandırmaya yardımcı oluyor.
 • Logo j-HR Çalışan Portalı, her bir çalışanın kendisiyle ya da şirketle ilgili bilgilere kolayca erişmesini sağlıyor. Self-servis İK olarak tanımlanan bu uygulama, şirket ile çalışan arasındaki şeffaflığı pekiştiriyor. Logo j-HR Çalışan Portalı’na kişisel şifreleriyle giriş yapan personel izin, fazla mesai, eğitim gibi konularda güncel durumunu kolaylıkla takip edip talepte bulunabiliyor. Şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların girilebildiği Portal, aynı zamanda kurumsal bir iletişim platformu da oluşturuyor.
 • Logo j-HR İşe Alım Portalı, şirket içi ve dışından personel alımını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Departman yöneticilerinin boş pozisyonlar ya da projeler için portal üzerinden personel talebinde bulunmasıyla başlayan süreçte, talebin onaylanmasının ardından şirket içi ya da şirket dışında ilan tanımlaması yapılıyor.

  Başvurular için oluşturulan kartlar üzerinden görüşme kayıtları, teklifler, sınav anket bilgileri ve proje bazlı bilgiler takip edilebiliyor. Adayın muhtemel pozisyona uygunluğu da bu kartlar üzerinden sorgulanabiliyor. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden alınarak işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapılabiliyor.

Logo j-HR Sıkça Sorulan Sorular

Logo j-HR; bordro ve insan kaynakları süreçlerinizi tek platform üzerinden bütünsel olarak yönetebileceğiz web tabanlı bir çözümdür ve sahip olduğu modüller aşağıda belirtilmiştir.

 • Personel Yönetimi
 • Ücret Yönetimi
 • İzin Yönetimi
 • Borç/Alacak Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Kariyer Planlama
 • Ücret Senaryoları
 • İşe Alım Yönetimi
 • Çalışan Portalı
 • İşe Alım Portalı

Web tabanlı yapısı sayesinde internet bağlantısının olduğu her yerden zaman ve mekan bağımsız olarak Logo j-HR’ı kullanabilirsiniz.

Oracle ve SQL Server veritabanları ile uyumludur.

Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemektedir.

Logo j-HR; esnek mimarisi ve Logo tarafında geliştirilen uyarlama araçları sayesinde işletmelerin İK süreçlerine göre kolay uyarlanabilir bir yapıda tasarlanmıştır.

Web Servis ve Rest Servis yapısı ile işletmelerin ihtiyacına bağlı olarak tüm sistemlerle entegrasyon sağlanabilmektedir.

Logo j-Platform tam entegre çalışır. Logo j-Platform dışındaki tüm Logo ERP ürünleri ile muhasebe entegrasyonu sağlanmaktadır.

My Logo entegrasyonu ile yıl içerisinde değişen asgari ücret, vergi dilimleri gibi kanun parametreleri online olarak sisteme aktarılabilir. Parametrik yapısı sayesinde ücret hesaplamalarını etkileyen yasal değişiklikler kolayca uygulanabilir. Kapsamlı değişiklikler için yasal süreler çerçevesinde yeni versiyonların yayınlanması ile süreçler desteklenmektedir.

Arge, Teknokent, 5510 gibi tüm istihdam yasaları ve teşvikler hesaplanabilir.

Logo j-HR ile mevzuata uygun serbest zaman uygulaması takip edilebilir.

Logo j-HR ana paket içerisinde bulunan tanım ve işlemler sayesinde BES süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Modül, form ve alan bazında yetkilendirme yapılarak, kullanıcıların sistem üzerinde yaptığı değişiklikler raporlanabilir.

Logo j-HR, Emekli Sandığı ve 657 uygulamasını desteklemektedir. Ek olarak Logo j-HR ile sendika yapısına uygun olarak kesintileri yapabilir, sözleşmelere uygun kıdem, ihbar ve izin hesaplamaları sistem üzerinden yönetilebilir.

İşe alım ile başlayan sonrasında bordro, izin, eğitim, organizasyon, performans ve kariyer süreçleri ile devam eden tüm İK aşamaları, Logo j-HR ile uçtan uca yönetilebilir. Logo j-HR içerisinde bulunan Çalışan Portalı sayesinde izin, mesai gibi bireysel işlemler çalışanlar tarafından yönetilirken, şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların paylaşılabildiği alanlar sayesinde şirket içi etkileşim de artırılabilir.

Logo j-HR’ın uyarlanabilir yapısı sayesinde işletmeler kendi performans yönetim süreçlerine uygun olacak şekilde değerlendirme yapısı kurgulayabilir. Hedef-Yetkinlik ve Görev Sorumluluk bazında değerlendirme yapılması, Üst-Eş-Ast Değerlendiricilerin de sisteme dahil edilmesi sağlanabilir. Kariyer Yönetimi süreçleri kapsamında Kurumsal Analizler ve Bireysel Kariyer Planları oluşturulabilir.

Logo j-HR ile
entegre çözümlerimiz

 • İş Analitiği
 • İş akış yönetimi
 • Kurumsal kaynak planlama
 • İş sağlığı ve güvenliği

HR Çözümleri

Bize Ulaşın

Bilgi almak veya sormak istediklerinizi bize yazın, memnuniyetle cevaplayalım

  MEG Yazılım Logo Destek Hizmetleri

  Logo Veri Yedekleme | Logo Destek

  Logo Veri Yedekleme Çözümü

  Verileriniz önemlidir, Meg Yazılım Veri Yedekleme çözümü ile şirket verileriniz periyodik olarak istenilen tarihlerde otomatik olarak yedeklenir ve olası veri kaybının önlenmesine yardımcı olunur.

  Bilgi almak için tıklayın
  Logo Bulut Sunucu | Logo Sunucu Güvenliği

  Logo Bulut Sunucu Çözümü

  Meg Yazılım Veri Merkezi çözümü ile ofisinizde sunucu bulundurmanıza artık gerek kalmıyor. Yüksek güvenlikli ve 7/24 çalışma esasıyla Logo Sunucunuz artık güvende.

  Bilgi almak için tıklayın
  Logo Uzaktan Destek

  Logo Uzaktan Destek

  Logo Destek Hizmetine ihtiyacınız olan her an bir telefon kadar uzağınızdayız. Destek paketlerimiz hakkında bilgi almak için hemen arayın.
   

  0 232 320 03 35