Logo Mali Müşavir 3 | Logo Destek İzmir

Logo Mali Müşavir 3 Nedir?

Logo Mali Müşavir 3, SMMM’ler için özel olarak hazırlanan ve sunduğu tam çözümleriyle mükelleflerinizin e-devlet süreçlerini kolayca yönetebileceğiniz bir yazılımdır. Beyanname bildiriminden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülüyle iş yükünüzü azaltıp zamanı verimli kullanmanıza yardımcı olur. Daha fazlasını isteyen SMMM’ler için ise Logo GO 3 kurumsal kaynak planlama çözümüyle entegre olabilen Logo Mali Müşavir 3, stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini tek noktadan etkin bir şekilde yönetebilmenize olanak tanıyor.

Logo Mali Müşavir 3 ile Neler Yapabilirsiniz? | Logo Yazılım Satış | Logo Yazılım Destek

Logo Mali Müşavir 3 ile Neler Yapabilirsiniz?

Logo Mali Müşavir 3 kullanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM), hizmet verdikleri müşterilerinin tüm muhasebe işlemlerini kullanımı kolay arayüz, hızlı raporlama, muhasebeleştirme gibi fonksiyonlar sayesinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Logo Mali Müşavir 3 ile sunulan genel muhasebe uygulamaları, güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemi sağlamanın yanı sıra en güncel yasal mevzuata da tam uyumluluk gösterir. Standart hesap planı sistem üzerinde kendiliğinden oluşurken, alt hesapları da istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, fiş ve faturalar kaydederek bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve ilgili muhasebe hesaplarını aynı anda belirleyebilirsiniz. Faturalara ait gelir ve gider kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak oluşturabilirsiniz. Gerçek kişi veya tüzel kişiler için fatura ya da SMMM makbuzu kesebilirsiniz; Serbest Meslek Kazanç Bildirimi yapılıp, Serbest Meslek Defteri tutabilirsiniz. Bunlara ek olarak, hareket üzerinde muhasebeleştirme yapılabilirken, defter ve dökümleri de kolayca oluşturabilirsiniz. Böylece tüm muhasebe işlemlerinde hız ve verimlilik sağlarsınız.

Neden Logo Mali Müşavir 3 Kullanmalıyım?

Neden Logo Mali Müşavir 3 Kullanmalıyım?

Logo Mali Müşavir 3 programının avantajlarını kısaca sıralayacak olursak;

 • e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM,
 • e-Müstahsil Makbuzu çözümleriyle entegrasyon,
 • GİB ile entegre Defter Beyan Sistemi,
 • Ajanda fonksiyonuyla tüm iş ve görevlerin takvime bağlanması,
 • Bordro ve personel kayıtlarının takip edilmesi,
 • Etkin raporlama,
 • Yeni arayüz sayesinde kullanım kolaylığı,
 • Otomatik beyanname oluşturma altyapısı gibi avantajlara sahiptir.

Müşavirlik hizmetlerinde iş yükünüzü Logo Mali Müşavir 3’e devredin, zaman kazanın!

Logo Mali Müşavir 3'ün Özellikleri Nelerdir?

Logo Mali Müşavir 3’ün Özellikleri Nelerdir?

Mali Müşavirler hem hizmet verdikleri müşterilerinin hem de kendi işletmelerinin tüm muhasebe süreçlerini yönetirken zaman ve iş yükü açısından desteğe ihtiyaç duyuyor. Logo Mali Müşavir 3 yepyeni özellikleri ve arayüzüyle mali müşavirlere bu desteği sağlarken aynı zamanda da maliyet tasarrufu kazandırıyor, mevzuat takibini kolaylaştırıyor, Gelir İdaresi Başkanlığı ile doğrudan iletişim imkanı sunuyor.

 • SMMM’lerin bütün ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan ve yeni arayüzle desteklenen Logo Mali Müşavir 3; Büro Yönetimi, Muhasebe, Sabit Kıymet, Bordro, İşletme Defteri ve Beyanname, Defter Beyan Sistemine Entegrasyon modülleriyle tüm muhasebe süreçlerini uçtan uca kapsıyor.
 • Logo Mali Müşavir 3 ile sunulan genel muhasebe uygulamaları, güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemi sağlamanın yanı sıra en güncel yasal mevzuata da tam uyumluluk gösteriyor. Standart hesap planı sistem üzerinde kendiliğinden oluşurken, alt hesaplar da istendiği şekilde açılabiliyor. Mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, fiş ve faturalar kaydedilerek bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve ilgili muhasebe hesapları aynı anda belirlenebiliyor. Faturalara ait gelir ve gider kayıtları tek tek ya da toplu olarak oluşturulabiliyor. Gerçek kişi veya tüzel kişiler için fatura ya da SMMM makbuzu kesilebiliyor; Serbest Meslek Kazanç Bildirimi yapılıp, Serbest Meslek Defteri tutulabiliyor. Bunlara ek olarak, hareket üzerinde muhasebeleştirme yapılabilirken, defter ve dökümler de kolayca oluşturuluyor. Böylece tüm muhasebe işlemlerinde hız ve verimlilik sağlanıyor.
 • SMMM’lerin hizmet verdiği müşteri sayısı ne kadar artarsa, bu işlerin düzenli ve etkili takibi de o kadar önemli hale geliyor. Logo Mali Müşavir 3’teki Ajanda fonksiyonu, tüm iş ve görevlerin takvime bağlanmasını sağlıyor. Yine Ajanda üzerinde Doküman Yönetimi bağlantısı yapılarak sözleşme, kira kontratı gibi evraklar sistem üzerinden takip edilip izlenebiliyor. Çözümün Hatırlatma özelliğiyle de takvimdeki işler için uyarı verilerek tüm işlemler ve görevler zamanında yerine getirilebiliyor.
 • Defter Beyan Sistemine Entegrasyon özelliği sayesinde, girilen bütün fiş, fatura vb. işlemler doğrudan sisteme aktarılıyor. Böylece SMMM’ler işletme defteri, basit usul ya da serbest meslek defteri tutan her müşterileri için istenen defter ve beyannameleri oluşturan verileri defter beyan sistemine, buradan da Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) iletebiliyor.
 • Gider fişi, SMMM makbuzu ve nakit tahsilat makbuzları Logo Mali Müşavir 3 üzerinden kolayca kesilebiliyor. Tahakkuklar, ödemeler, tahakkuk-ödeme fişler de müşteri bazında tanımlanıp kaydedilebiliyor. Böylece bu fişler sonraki işlemlerde otomatik olarak oluşturuluyor ve işlemlerde ciddi düzeyde zaman tasarrufu elde ediliyor. Ayrıca farklı modüllerde kayıtlı fişlerin tek tuşla çağırılması sayesinde modüller arasında dolaşmaya gerek
  kalmıyor.
 • İşletmeler ve SMMM’ler açısından en yoğun emek ve zaman gerektiren işlemlerden biri de bordro işlemleri oluyor. Sicil kartlarında personele ait detaylı bilgiler ve fotoğraf gibi görsel kayıtlar tek noktada tutulabiliyor. İşten ayrılmış personelin sicil ve çalışma kayıtları da aynı şekilde sistem üzerinde saklanabiliyor. Böylece geriye dönük bir işlem ya da eski personelin yeniden işe alınması durumunda aynı sicil kartı ve sicil numarası ile personel takip edilebiliyor. Toplu borçlandırma, toplu ücret yenileme, sigorta işlemleri, puantaj hesaplama, mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesintiler de Logo Mali Müşavir 3’te tanımlanıp kolayca uygulanabiliyor.
 • Mükellefler için yapılan tanım ve işlemleri, belirlenen filtre koşullarına uygun şekilde raporlamayı sağlıyor. 200’den fazla hazır rapor şablonu sunulan interaktif raporlama aracı sayesinde, tasarlanmış raporlar kaydedilerek tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bunun yanında raporlar tabloya alınabiliyor, gruplanabiliyor, ara toplamlar alınarak istenen hesaplamalar yapılabiliyor.
 • Sabit kıymetlere ait bilgiler ayrıca kaydedilip alım-satım işlemleri ve amortisman hesapları doğrudan Logo Mali Müşavir 3 üzerinde yapılabiliyor. Bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve izlenecek muhasebe hesapları da aynı anda belirlenebiliyor. Sabit kıymetler için her yıl ve istenen dönemlerde amortisman ve değerleme tahakkuku yapılabiliyor; gider ve amortisman fişleri toplu olarak oluşturulabiliyor.
 • Logo Mali Müşavir 3’ün sağladığı faydalar yine Logo imzalı Exceltrans modülüyle daha da artırılabiliyor. Ek bir modül olarak sunulan Exceltrans, Logo Mali Müşavir 3’e doğrudan entegre edilebiliyor. Modülün kolay menüsü ve son kullanıcıya yönelik basit arayüzü sayesinde veriler Excel üzerinden toplu ve hızlı bir şekilde Logo Mali Müşavir 3’e aktarılabiliyor.

Logo Mali Müşavir 3 Sıkça Sorulan Sorular

Mali müşavir 3568 sayılı kanunlar kapsamında muhasebe işlemlerinin yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamakla; işletmeleye veya resmi kurumlara gerekli belgeleri sunmakla görevlidir. Yeminli Mali Müşavir herhangi bir defter tutmakla yükümlü değildir. Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) 10 seneyi doldurup girdiği sınavda başarılı olduğunda yeminli mali müşavir (YMM) unvanını alır.

Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), finansal bilgileri analiz etmek, yasal yükümlülükleri takip etmek ve finansal faaliyetlerin kaydını tutmakla yükümlüdür. Bilanço ve beyannamelerle ilgili tüm belgeleri düzenler. Gerçek kişi veya tüzel kişi durumundaki işletmeler serbest muhasebeci mali müşavir ile çalışır.

Logo Mali Müşavir 3 ile sunulan genel muhasebe uygulamaları yasal mevzuata uyumlu faaliyet göstermeyi sağlar. Verimli iş takibini mümkün kılar. Gider fişi, SMMM makbuzu ve nakit tahsilat makbuzları kolayca kesilebilir.

Logo Mali Müşavir 3, SMMM’lerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Genel muhasebe süreçlerine destek sağlar ve süreçlerin en etkin şekilde yönetilmesine olanak tanır. Logo Mali Müşavir 3 ile fiş, makbuz, tahsilat işlemleri, bordro işlemleri, sabhit kıymet işlemleri yapılabilir. İşlemleri filtreleyerek rapor almak da mümkündür.

Logo Mali Müşavir 3; e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu çözümleriyle entegre çalışır. Defter Beyan Sistemine Entegrasyon özelliği sayesinde girilen işlemler doğrudan sisteme aktarılabilir. Ek bir modül olarak sunulan Exceltrans da doğrudan entegre edilebilir.

Logo Mali Müşavir 3 ürününü kullanıcı artırımı modülleri ile en fazla 15 kullanıcıya kadar kullanabilirsiniz.

Logo Mali Müşavir 3 ana paket; Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi, Bordro (10 bin çalışan) modüllerini içerir.

Logo Mali Müşavir 3 kullanıcıları, Logo GO 3 ana pakete, tüm opsiyonel modüllerine ve kullanıcı artırımlarına liste fiyatı üzerinden %50 indirimli sahip olur.

Evet, son bir yıl içinde meslek grubuna yeni katılmış Mali Müşavirler, Logo Mali Müşavir 3 ürününe %30 indirim avantajıyla sahip olur.

Bize Ulaşın

Bilgi almak veya sormak istediklerinizi bize yazın, memnuniyetle cevaplayalım

  MEG Yazılım Logo Destek Hizmetleri

  Logo Veri Yedekleme | Logo Destek

  Logo Veri Yedekleme Çözümü

  Verileriniz önemlidir, Meg Yazılım Veri Yedekleme çözümü ile şirket verileriniz periyodik olarak istenilen tarihlerde otomatik olarak yedeklenir ve olası veri kaybının önlenmesine yardımcı olunur.

  Bilgi almak için tıklayın
  Logo Bulut Sunucu | Logo Sunucu Güvenliği

  Logo Bulut Sunucu Çözümü

  Meg Yazılım Veri Merkezi çözümü ile ofisinizde sunucu bulundurmanıza artık gerek kalmıyor. Yüksek güvenlikli ve 7/24 çalışma esasıyla Logo Sunucunuz artık güvende.

  Bilgi almak için tıklayın
  Logo Uzaktan Destek

  Logo Uzaktan Destek

  Logo Destek Hizmetine ihtiyacınız olan her an bir telefon kadar uzağınızdayız. Destek paketlerimiz hakkında bilgi almak için hemen arayın.
  0 232 320 03 35