Logo Mali Müşavir 3

KOBİ Çözümleri

Bize Ulaşın

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Logo Mali Müşavir 3 Nedir?

Mali Müşavirlerin ihtiyaç duydukları tüm özellikleri içeren Logo Mali Müşavir 3 çözümü büro yönetimi, bordro ve muhasebe işlemlerini bünyesinde barındırıyor. Bu çözüm sayesinde hem Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) müşterilerinin muhasebe süreçleri usule uygun ve hızlı bir şekilde yönetilmiş oluyor hem de bizzat SMMM’lerin iş yükü azalıyor. Logo Mali Müşavir 3’te sunulan muhasebe ve yönetim süreçlerinden daha fazlasını isteyen SMMM’ler ise Logo GO 3 kurumsal kaynak planlama çözümünü de bu yapıya entegre ederek stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini tek noktadan etkin bir şekilde yönetebiliyor.

Logo Mali Müşavir 3 ile Neler Yapabilirsiniz?

Logo Mali Müşavir 3 ile Neler Yapabilirsiniz?

Logo Mali Müşavir 3 kullanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM), hizmet verdikleri müşterilerinin tüm muhasebe işlemlerini kullanımı kolay arayüz, hızlı raporlama, muhasebeleştirme gibi fonksiyonlar sayesinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Logo Mali Müşavir 3 ile sunulan genel muhasebe uygulamaları, güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemi sağlamanın yanı sıra en güncel yasal mevzuata da tam uyumluluk gösterir. Standart hesap planı sistem üzerinde kendiliğinden oluşurken, alt hesapları da istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, fiş ve faturalar kaydederek bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve ilgili muhasebe hesaplarını aynı anda belirleyebilirsiniz. Faturalara ait gelir ve gider kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak oluşturabilirsiniz. Gerçek kişi veya tüzel kişiler için fatura ya da SMMM makbuzu kesebilirsiniz; Serbest Meslek Kazanç Bildirimi yapılıp, Serbest Meslek Defteri tutabilirsiniz. Bunlara ek olarak, hareket üzerinde muhasebeleştirme yapılabilirken, defter ve dökümleri de kolayca oluşturabilirsiniz. Böylece tüm muhasebe işlemlerinde hız ve verimlilik sağlarsınız.

Neden Logo Mali Müşavir 3 Kullanmalıyım?

Neden Logo Mali Müşavir 3 Kullanmalıyım?

Logo Mali Müşavir 3 programının avantajlarını kısaca sıralayacak olursak;

  • e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM,
  • e-Müstahsil Makbuzu çözümleriyle entegrasyon
  • GİB ile entegre Defter Beyan Sistemi
  • Ajanda fonksiyonuyla tüm iş ve görevlerin takvime bağlanması
  • Bordro ve personel kayıtlarının takip edilmesi
  • Etkin raporlama
  • Yeni arayüz sayesinde kullanım kolaylığı
  • Otomatik beyanname oluşturma altyapısı gibi avantajlara sahiptir.

Müşavirlik hizmetlerinde iş yükünüzü Logo Mali Müşavir 3’e devredin, zaman kazanın!

Logo Mali Müşavir 3'ün Özellikleri Nelerdir?

Logo Mali Müşavir 3’ün Özellikleri Nelerdir?

Mali Müşavirler hem hizmet verdikleri müşterilerinin hem de kendi işletmelerinin tüm muhasebe süreçlerini yönetirken zaman ve iş yükü açısından desteğe ihtiyaç duyuyor. Logo Mali Müşavir 3 yepyeni özellikleri ve arayüzüyle mali müşavirlere bu desteği sağlarken aynı zamanda da maliyet tasarrufu kazandırıyor, mevzuat takibini kolaylaştırıyor, Gelir İdaresi Başkanlığı ile doğrudan iletişim imkanı sunuyor.

Zengin modüller

Zengin Modüller

SMMM’lerin bütün ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan ve yeni arayüzle desteklenen Logo Mali Müşavir 3; Büro Yönetimi, Muhasebe, Sabit Kıymet, Bordro, İşletme Defteri ve Beyanname, Defter Beyan Sistemine Entegrasyon modülleriyle tüm muhasebe süreçlerini uçtan uca kapsıyor.

Genel Muhasebe Süreçlerine Destek

Genel Muhasebe Süreçlerine Destek

Logo Mali Müşavir 3 ile sunulan genel muhasebe uygulamaları, güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemi sağlamanın yanı sıra en güncel yasal mevzuata da tam uyumluluk gösteriyor. Standart hesap planı sistem üzerinde kendiliğinden oluşurken, alt hesaplar da istendiği şekilde açılabiliyor. Mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, fiş ve faturalar kaydedilerek bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve ilgili muhasebe hesapları aynı anda belirlenebiliyor. Faturalara ait gelir ve gider kayıtları tek tek ya da toplu olarak oluşturulabiliyor. Gerçek kişi veya tüzel kişiler için fatura ya da SMMM makbuzu kesilebiliyor; Serbest Meslek Kazanç Bildirimi yapılıp, Serbest Meslek Defteri tutulabiliyor. Bunlara ek olarak, hareket üzerinde muhasebeleştirme yapılabilirken, defter ve dökümler de kolayca oluşturuluyor. Böylece tüm muhasebe işlemlerinde hız ve verimlilik sağlanıyor.

Verimli İş Takibi

Verimli İş Takibi

SMMM’lerin hizmet verdiği müşteri sayısı ne kadar artarsa, bu işlerin düzenli ve etkili takibi de o kadar önemli hale geliyor. Logo Mali Müşavir 3’teki Ajanda fonksiyonu, tüm iş ve görevlerin takvime bağlanmasını sağlıyor. Yine Ajanda üzerinde Doküman Yönetimi bağlantısı yapılarak sözleşme, kira kontratı gibi evraklar sistem üzerinden takip edilip izlenebiliyor. Çözümün Hatırlatma özelliğiyle de takvimdeki işler için uyarı verilerek tüm işlemler ve görevler zamanında yerine getirilebiliyor.

Defter Beyan Sistemine Entegrasyon

Defter Beyan Sistemine Entegrasyon sayesinde güçlü yasal uyumluluk

Logo Mali Müşavir 3’te bulunan Defter Beyan Sistemine Entegrasyon özelliği sayesinde, girilen bütün fiş, fatura vb. işlemler doğrudan sisteme aktarılıyor. Böylece SMMM’ler işletme defteri, basit usul ya da serbest meslek defteri tutan her müşterileri için istenen defter ve beyannameleri oluşturan verileri defter beyan sistemine, buradan da Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) iletebiliyor.

Fiş, Makbuz, Tahsilat İşlemler

Fiş, Makbuz, Tahsilat İşlemleri

Logo GO Wings içinde yer alan interaktif raporlama aracı sayesinde, tasarlanmış raporlar kaydedilerek tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Bunun yanında raporları tabloya alınabilir, gruplandırabilir ve ara toplamları alarak istediğiniz çekilde hesaplamalar yapabilirsiniz. Logo GO Wings hızlı ve esnek yapısıyla tüm raporları kolayca oluşturabiliyor, böylece raporlama süreçlerinde verimlilik artışı sağlayabilirsiniz.

Bordro İşlemlerinde Kolaylık

Bordro İşlemlerinde Kolaylık

İşletmeler ve SMMM’ler açısından en yoğun emek ve zaman gerektiren işlemlerden biri de bordro işlemleri oluyor. Logo Mali Müşavir 3 ile sicil kartlarında personele ait detaylı bilgiler ve fotoğraf gibi görsel kayıtlar tek noktada tutuluyor. İşten ayrılmış personelin sicil ve çalışma kayıtları da aynı şekilde sistem üzerinde saklanabiliyor. Böylece geriye dönük bir işlem ya da eski personelin yeniden işe alınması durumunda aynı sicil kartı ve sicil numarası ile personel takip edilebiliyor. Toplu borçlandırma, toplu ücret yenileme, sigorta işlemleri, puantaj hesaplama, mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesintiler de Logo Mali Müşavir 3’te tanımlanıp kolayca uygulanabiliyor.

Etkin Raporlama

Etkin Raporlama

Logo Mali Müşavir 3, mükellefler için yapılan tanım ve işlemleri, belirlenen filtre koşullarına uygun şekilde raporlamayı sağlıyor. 200’den fazla hazır rapor şablonu sunan Logo Mali Müşavir 3’ün interaktif raporlama aracı sayesinde, tasarlanmış raporlar kaydedilerek tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bunun yanında raporlar tabloya alınabiliyor, gruplanabiliyor, ara toplamlar alınarak istenen hesaplamalar yapılabiliyor.

Sabit Kıymet İşlemleri

Sabit Kıymet İşlemleri

Sabit kıymetlere ait bilgiler ayrıca kaydedilip alım-satım işlemleri ve amortisman hesapları doğrudan Logo Mali Müşavir 3 üzerinde yapılabiliyor. Bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve izlenecek muhasebe hesapları da aynı anda belirlenebiliyor. Sabit kıymetler için her yıl ve istenen dönemlerde amortisman ve değerleme tahakkuku yapılabiliyor; gider ve amortisman fişleri toplu olarak oluşturulabiliyor.

Exceltrans Avantajı

Exceltrans Avantajı

Logo Mali Müşavir 3’ün sağladığı faydalar yine Logo imzalı Exceltrans modülüyle daha da artırılabiliyor. Ek bir modül olarak sunulan Exceltrans, Logo Mali Müşavir 3’e doğrudan entegre edilebiliyor. Modülün kolay menüsü ve son kullanıcıya yönelik basit arayüzü sayesinde veriler Excel üzerinden toplu ve hızlı bir şekilde Logo Mali Müşavir 3’e aktarılabiliyor.