Dijital Dönüşüm Neden Önemlidir?

Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonudur

Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonudur. Çalışma şeklini temelden değiştirir ve müşterilerine değer sunar. Aynı zamanda kuruluşların statükoya sürekli meydan okumasını gerektiren kültürel bir değişimdir.

COVID-19’un neden olduğu pandemi, dünya çapında birçok şirketin dijital dönüşüm önlemlerini benimsemesine, önceliklerini yeniden yapılandırmaya ve yeni duruma uyum sağlamalarına yardımcı olacak yeni stratejiler oluşturmaya zorlanmasına neden oldu.

Müşteriler ve iş arkadaşlarıyla düzenli olarak etkileşim kurmak imkansız hale geldiğinde şirketlerin yüzleşmek zorunda kaldıkları en büyük zorluklardan biri uzaktan çalışmaya uyum sağlamak oldu. Bu nedenle dijital hizmetlere genişleme temel bir konu haline geldi.  Dijital dönüşüm hiçbir zaman şimdi olduğu kadar yüksek bir öncelik olmamıştı. Şirketlerdeki süreçler artık daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli, izlenebilirliği ve güvenliği garanti ediyor.

Dijitalleştirme, süreçleri verilere dönüştürür. Bu, şirketlerin işlerini süreç hedeflerinden ziyade veriler aracılığıyla görmelerini sağlar. Aniden veriler, insanların önemli olduğunu ve müşteri deneyiminin önemli olduğunu açıkça gösteriyor.

Dijital Dönüşüm Nelerden Oluşur?

Bir şirketin çalışma şeklini değiştirmek için yeni teknolojilerin tüm alanlarına entegrasyonu olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşümün amacı süreçleri optimize etmek, rekabet gücünüzü artırmak ve müşterilerinize yeni katma değerler sunmaktır .

Bu daha güçlü bilgisayarlar satın almak veya bulutta veri depolamakla ilgili değildir. Dijital dönüşüm, kuruluşların yöneticilerinin ve çalışanlarının zihniyetinde bir değişikliği ifade eder. Bu noktada konunun dijitalleştirmenin tüm potansiyelinden yararlanan yeni çalışma yöntemlerine doğru gittiğini ifade edebiliriz.

Dijital dönüşüm, müşteriye eksiksiz bir deneyim sunmamızı sağlar. müşteri bir siparişi maksimum hızda tamamlayabilir. Müşteri memnuniyeti, şirket ile birden fazla işlem yapmalarına gerek olmaması, ancak bir buton aracılığıyla ihtiyaç duydukları her şeye erişebilmelerinde yatmaktadır.

Bununla birlikte, dijital dönüşüm sadece teknolojileri şirketlere tanıtmakla ilgili değil, aynı zamanda ekiplerin günlük faaliyetlerinde dijital araçlardan en iyi şekilde yararlanmak için bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğinden, zihniyette büyük ölçekli bir değişiklikle ilgilidir. Aynısı müşteri için de geçerlidir, tek bir tıklamayla ulaşabilecekleri ve istediklerini elde edebileceklerinin farkında olmaları ve öğretilmeleri gerekir.

Dijital Dönüşümün Avantajları

Dijitalleşmeyi tüm şirket süreçlerine dahil etmek, kısa ve uzun vadede rekabet avantajı sağlıyor. Dijital dönüşümün sağladığı en büyük avantajlar aşağıdaki gibidir.

  • Şirkette inovasyon kültürünü teşvik eder.
  • Organizasyonlarda süreçlerin verimliliğini artırır.
  • İşbirlikçi çalışmayı ve iç iletişimi teşvik eder.
  • Değişen bir ortamda hızlı tepki kapasitesini destekler.
  • Yeni iş fırsatları sunar.
  • Müşteri deneyimini ve marka ile ilişkilerini geliştirir.

Şirketlerin rekabet gücünü korumak istiyorlarsa dijitalleşmeye uyum sağlayarak kendilerini yenilemeleri gerektiğinden, dijital dönüşüm artık bir seçenek olarak değerlendirilemez.

Dijital Dönüşümün Anahtarları Nelerdir?

Dijital dönüşüm bazı anahtarlardan meydana gelir. Bu dört temel anahtar şu şekildedir: t-Teknoloji, müşteri deneyimi , şirket kültürü ve iş hedefleri. Bazı girişimciler dijital dönüşümü radikal bir değişim olarak düşünerek bunalabilir ve kısa vadede bunu üstlenemeyeceklerini hissedebilirler, gerçekte dijitalleşme her şirketin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre kademeli bir süreç olmalıdır. Uygulaması, organizasyonun tüm üyelerini içerir.

Bu dönüşümü etkili bir şekilde ele almak için, yetenekleri korumaya yardımcı olan üretken ve esnek çalışma biçimlerini teşvik etmek gerekir; Etkili veri yönetimi yoluyla müşteriyi tanımanın yanı sıra yeni fikirlere katkıda bulunma yeteneği ile yenilikçi liderliği teşvik edin. Bu nedenle dijitalleştirme gelecekteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu nedenle herhangi bir iş planının vazgeçilmez bir unsurudur.

Dijital Dönüşüm Ürünleri

E-Fatura

Elektronik fatura, e-fatura ve dijital fatura dahil olmak üzere birkaç başka isimle anılabilir.  Müşterinize yüz yüze veya posta yerine dijital olarak veya internet üzerinden fatura kesme işlemidir. Ancak kağıt faturaların dijitalleşmesi e-fatura ile aynı şey değil. Elektronik olarak düzenlenmemişse ve bir makinenin okuyabileceği veya çıkarabileceği yapılandırılmış verileri içermiyorsa, bu bir e-fatura değildir.

Muhasebe Programları

Muhasebe yazılımı, işinizi optimize etmek için birçok özellik sunar. Muhasebe yazılımı, temel faturalama ve faturalamadan vergi hesaplamaları ve proje yönetimine kadar işletmenizin finansal verileri için önemli bir araçtır. Ayrıca, müşterileri yönetmenize, banka hesaplarını uzlaştırmanıza ve işletmenizin sorunsuz ve sürekli bir şekilde büyümesine yardımcı olan öngörülü finansal raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

İK Programları

İnsan kaynakları yazılımı, insanları, bilgileri ve süreçleri yönetmeye yardımcı olur. Her büyüklükteki işletme tarafından kullanılan İK yazılımı hem yöneticilerin hem de çalışanların daha verimli çalışmasına yardımcı olurken hataları azaltmak, uyumluluğu sağlamak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır.

Crm Yazılımları

Crm programları, işletmelerin satış pazarlama, müşteri ilişkileri ve çeşitli operasyonel süreçlerin yönetilmesini sağlayan yazılımlar olarak ifade edilebilir. İşletmelerin müşteri ilişkileri yönetim süreçleri dijital olarak bir yazılım aracılığı ile takip edilmektedir. Crm programı doğrultusunda işletmenin adına müşteriler ile en doğru şekilde iletişim kurmaktadır. Bu sayede müşteri adaylarının en iyi şekilde tespit edilmesi ve doğru hamle yapılması sağlanır.

Kaynak:

https://www.logo.com.tr/urun/logo-e-fatura