Ürün Takip Sistemi Nedir?

Ürün Takip Sistemi

Türkiye’ de üretilen veya ithal edilen tüm kozmetik ve tıbbi cihazların, ürünlerin üretim aşamasından satılıp kullanıldığı aşamaya kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son tüketiciye kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen güzel bir projedir.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 2018 yılında ürün güvenliğinin takibini yapabilmek, ekonomide kayıt dışılığın önlenmesini sağlamak, güvenilir veriye dayalı denetim yapılabilmesi, kaynak israfının engellenmesi, kurumlar arasında veri paylaşımının yapılabilmesi ve hangi ürünün nerde hangi aşamada olduğunun takibini sağlayabilen bir alt yapı olarak bizlere getirilmesi hedeflenen proje olarak hayata geçmiştir.

 Ürün Takip Sisteminin Amacı Nedir ?

 • Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri Türkiye de kayıt altına almak, 
 • Bu ürünleri izlemek için bir alta yapı oluşturmak, 
 • Hastanın güvenliğini korumak ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak, 
 • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak, 
 • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı önlem alınmasını sağlamak, 
 • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamaktır.

Ürün Takip Sisteminde, Tıbbi Cihaz, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut dışında kullanılan Tıbbi Tanı Cihazlar kapsamındaki ürünler/cihazlar ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan; firma ve kurumların kayıt/bildirim işlemleri yapılır.

Firmalar için ÜTS’ nin Avantajları;

 • 01.01.2020 tarihi itibari ile Ürün Takip Sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından tüm medikal ürün satan, üreten, ithal ve ihracat eden firmalarına zorunlu hale getirilmiştir.
 • Meg Bilişim ve Yazılım bu alanda ihtiyacınızı karşılayacak hemen hemen tüm muhasebe ve üretim programlarına entegre olarak çalışabilen ÜTS yazılımını geliştirmiştir. 
 • İşlerinizi kolaylaştırmak adına mevcutta kullandığınız kurumsal kaynak planlama (ERP) programına entegre olarak girdiğiniz evrakları ÜTS’ ye bildirmenizi sağlıyoruz. 
 • Ürün Takip Sistemi ile alma ve verme bildirimi yapacağınız esnada tek tek ürün bilgisi girmenize gerek kalmayacaktır, kullandığınız muhasebe programınıza (ERP) entegre olduğundan dolayı ürün bilgileri muhasebe programınızdan çekilir, bu sayede vakit kaybı aynı zamanda da veri kaybı yaşamanız engellenir.
 • Web tabanlı çalışan bir sistemdir. Alma-verme bildirimleri, ithalat-ihracat bildirimleri, tanımsıza verme yaparken tek tek bildirimleri yapmak yerine toplu bir şekilde bildirim yapabilirsiniz. 
 • Alma-verme bildirimlerinizin raporlarını görüntüleyebilirsiniz, böylece hangi ürünün ne zaman alınıp ne zaman verildiğini ve kime verildiğini ya da kimden alındığını artık net bir şekilde görebilirsiniz.

ÜTS Ürün Takip Sistemi Modülleri

8 ana modül ve 25 ara modül içermektedir.

 • Takip ve İzleme: Ürün Hareketleri Modülü ve Ürün Geri Çağırma Modülü
 • Ürün Yönetimi: Ürün Ağacı Yönetimi Modülü ve Ürün Yönetimi Modülü
 • Vatandaş Odaklı Hizmetler: Ürün Sorgulama Modülü, Kişi Üzerine Kayıtlı Ürün Sorgulama Modülü ve Şikayet Bildirimi Modülü 
 • Kullanıcı, Kurum ve Yetki Yönetimi: Kullanıcı Yönetimi Modülü, Kurum Yönetim Modülü ve Yetki Yönetim Modülü
 • Klinik Mühendislik: Bakım ve Onarım Yönetimi Modülü, Kalibrasyon Yönetimi Modülü, Teknik Personel Sertifikasyon Modülü, Teknik Servis Yönetimi Modülü ve Kalibrasyon Kuruluşu Yönetimi Modülü
 • İş Zekası: Ön Tanımlı Raporlama Modülü ve Harita Destekli Raporlama Modülü
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) ve Uyarı: Denetim Faaliyetleri Modülü ve Uyarı Modülü
 • Destekleyici İşlevler: Belge ve Sertifika Yönetim Modülü, Referans Alanlar Yönetimi, Log Yönetimi Modülü, Duyuru Modülü ve Zamanlanmış Görevler Modülü

Meg Bilişim Yazılım olarak yol haritamız:

 1. Firma Tanımı: ÜTS Entegrasyonu için tarafınıza gönderilmiş olan teklifimize onay verilmesi sonrası; firma tanımı dataentegre portalımıza kayıt yapılır.
 2. Muhasebe/ERP Programı Entegrasyonu: Kullanılan program hakkında veri kontrolü ve entegrasyon çalışması gerçekleştirilir.
 3. Yetki Tanımı: Üts Entegre sisteminde kullanılacak olan modüller belirlenir.
 4. sistemin Aktifleştirilmesi: Kullanılacak olan modüllerin çalışır durumda test edilmesi ve tarafınıza teslim edilmesi sağlanır.

Meg ÜTS’nin Çalışma Yapısı; İlk olarak kullanıcı giriş ve kayıt işlemleri tamamlanır. Tamamlanmış olan kayıtlar Meg ÜTS tarafından okunur. Kayıtlar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) formatına uygun hale gelebilecek şekilde hazırlanarak bildirim yapılabilecek hale getirilir. Gönderilmesi istenen kayıtlar kullanıcı tarafından tek veya çoklu şekilde seçim yapılarak gönderilir. Sorunsuz iletilen kayıt Ürün Takip Sistemi tarafından dönen bilgi mesajı ile müşteride bulunan ilgili tablosuna aktarılır. Aktarılmış olan kayıtlar müşteri sistemi ile entegre edilir. Böylece mükerrer kayıt yapılması önlenmiş olur.

Meg Bilişim Yazılım ÜTS Paketlerimizde Bulunan Modüller

ÜTS Standart Paket
Fiyat Teklifi Alın
Verme Bildirimi
Verme Bildirimi İptali
Tüketici Bildirimi
Tüketici Bildirimi İptali
Stok Bildirimi
Stok Bildirimi İptali
Askıda Kalan Ürünlerin Takibi
Alma-Verme Bildirimi Raporları
Alma-Verme İptal Bildirimi Raporları
Üretim Bildirimi
Üretim İptal Bildirimi
Üretim Bildirimi Raporları
Üretim İptal Bildirimi Raporları
İthalat/İhracat Bildirimi
İthalat/İhracat İptal Bildirimi Raporları
İthalat/İhracat Bildirimi Raporları
İthalat/İhracat İptal Bildirimi
Hemen Fiyat Al
ÜTS Enterprıse Paket
Fiyat Teklifi Alın
Verme Bildirimi
Verme Bildirimi İptali
Tüketici Bildirimi
Tüketici Bildirimi İptali
Stok Bildirimi
Stok Bildirimi İptali
Askıda Kalan Ürünlerin Takibi
Alma-Verme Bildirimi Raporları
Alma-Verme İptal Bildirimi Raporları
Üretim Bildirimi
Üretim İptal Bildirimi
Üretim Bildirimi Raporları
Üretim İptal Bildirimi Raporları
İthalat/İhracat Bildirimi
İthalat/İhracat İptal Bildirimi Raporları
İthalat/İhracat Bildirimi Raporları
İthalat/İhracat İptal Bildirimi Raporları
Hemen Fiyat Al

*Tüm Paketler Muhasebe/ERP programınızdan verileri otomatik olarak çeker, tek tuşla toplu Alma-Verme Bildirimi yapabilirsiniz.
**Profesyonel pakette üretim bildirimlerini Muhasebe/ERP programınızdan otomatik çekebilir tek tuşla üretim bildirimi de yapabilirsiniz.
***Enterprise pakette İthalat/İhracat bildirimleri için gereken veriyi tek tuşla Muhasebe/ERP programınızdan çekebilir ve yine tek tuşla toplu olarak bildirim yapabilirsiniz

Meg Yazılım Ailesi olarak siz müşterilerimize ÜTS Entegrasyonu ile ürün takip sisteminde geçirmiş olduğunuz zamanı en aza indirmeyi, kesilmiş olan faturaları tek tek elle girmek yerine erp programınızdan aktararak toplu gönderim seçeneği ile iş gücünüzü azaltmayı hedefliyoruz. Programı güncel olarak kullanabilmeniz için UTS Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen güncellemelerin takibini yaparak kendi ÜTS Entegrasyonumuzu en güncel şekilde tutabilmek için gerekli işlemleri yapıyoruz. Yazılımcı ekip arkadaşlarımız ile birlikte UTS Entegrasyonumuzu kullanmakta olan müşterilerimizin taleplerini dinleyerek ve günümüzde kullanmakta olunan ERP programlar için yazılımımızı geliştirmeye devam ediyoruz.